คิวชู ชินคันเซ็น

ท่องเที่ยว
ประเทศญี่ปุ่นนั้นเต็มไปด้วยความสะดวกสบายของนวัตกรรมมากมาย หนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการขนส่ง โดยเฉพาะระบบขนส่งทางรางที่ถือว่ามีประส…
Read More